Modelowanie Definiujemy i wizualizujemy koncepcje Zleceniodawcy

Działając dla Klienta jesteśmy zorientowani na jego potrzeby. W tej pierwszej, strategicznej fazie modelowania dokonujemy analizy oczekiwań, pomagamy definiować cele i wymagania.
Definiujemy i wizualizujemy koncepcję Zleceniodawcy.


Pracujemy w oparciu o metodykę AGILE nastawiamy się na pełną współpracę z Klientem - prowadzimy politykę transparentnej firmy. Konsultujemy włączając przyszłych użytkowników w proces twórczy, zapoznajemy z efektami na każdym z etapów pracy i jesteśmy otwarci na adaptację do zmieniających się wymagań. Dzięki temu mamy pewność, że w rezultacie nasz produkt spełni oczekiwania.

Nic nas nie zaskoczy. Na etapie modelowania staramy się wziąć pod uwagę wszystkie aspekty tworzonego systemu i przewidywać działania użytkownika oraz ewentualne reakcje systemu. Na każdym etapie pracy planujemy działania tak, aby uzyskać optymalnie najlepszy projekt.